Nhiệm kỳ trong tiếng anh là gì? Từ vựng tiếng anh về các nhiệm kỳ

426

Nhiệm kỳ trong tiếng anh là gì?

Bạn có bao giờ đặt ra thắc mắc rằng tại sao 5 năm thì phải bầu lại chủ tịch nước một lần lần không? Hoặc khi đi học bạn sẽ thấy hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng cũng sẽ thay đổi trong vài năm. Vì quy định chung mỗi người chỉ được đảm nhiệm không quá 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Nhiệm kỳ là thời gian có tính chất chu kỳ trong đó người được bầu sẽ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của cơ quan, tổ chức hoặc một nhà nước.

⇒ Xem thêm thông tin tại đây nhé!

Nhiệm kỳ trong tiếng anh là gì?

Nhiệm kỳ trong tiếng anh là tenure.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Nhiệm kỳ trong tiếng anh là gì

Bản dịch máy: nhiệm kỳ trong tiếng anh là term.

⇒ Xem thêm thông tin tại đây

Từ vựng tiếng anh về các nhiệm kỳ thuộc các ngành:

ministry: nhiệm kỳ bộ trưởng.

presidency: nhiệm kỳ chủ tịch

episcopate: nhiệm kỳ giám mục

⇒ Xem thêm từ vựng tiếng Anh

magistracy: nhiệm kỳ quan tòa

shrievalty: nhiệm kỳ quận trưởng

mayoralty: nhiệm kỳ thị trưởng

presidency: nhiệm kỳ tổng thống

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận