Nhà khảo cổ học tiếng anh là gì ? – Một số từ vựng tiếng anh cơ bản và thông dụng khác có liên quan đến khảo cổ học

478

Khảo cổ học vừa là một môn học vừa là một bộ môn nghiên cứu khoa học, có mối quan hệ mật thiết với các giá trị văn hóa, lịch sử và nhân loại. Vậy nhà khảo cổ học là gì? Làm sao để trở thành một nhà khảo cổ học? Nếu bạn có hứng thú với chủ đề này thì mời bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Khảo cổ học là gì? Khảo cổ học là ngành hoặc một môn nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về con người, nhân loại, văn hóa của con người từ lúc sơ khai đến hình thành rồi phát triển, có mối quan hệ rất mật thiết và sâu sắc với văn hóa và lịch sử con người.

Bên cạnh việc nghiên cứu thì còn phải tìm kiếm tài liệu, phân toán, quan sát, khảo sát các dữ liệu, thông tin có liên quan để hoàn thành nghiên cứu một cách toàn diện nhất.

Nhà khảo cổ học là gì? Nhà khảo cổ học là những người trực tiếp thực hiện các nghiên cứu đó và đưa ra kết quả nghiên cứu được. Để trở thành một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp, đồng nghĩa với việc là làm nâng cao sự nghiệp, bạn phải cần một số mức độ giáo dục đại học nhất định

Nhà khảo cổ học tiếng anh là gì?

Nhà khảo cổ học tiếng anh là: archaeologist/ archaeologer/ antiquary.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Một số từ vựng tiếng anh cơ bản và thông dụng khác có liên quan đến khảo cổ học:

 • Civilization(n)/ˌsɪvələˈzeɪʃən/: nền văn minh, sự khai hóa
 • Ancient(adj)/ˈeɪnʃənt/: cổ xưa
 • Cue(n)/kju:/: tín hiệu, ám hiệu
 • Crudity(n)/´kru:diti/: tính còn nguyên, tính thô bạo

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

 • Founder(n)/ˈfaʊndər/: người sáng lập
 • Fossil (n)/fɔsl/: hóa thạch, người lỗi thời
 • Trace(n)/treɪs/: dấu vết, vết tích
 • Unearth(v)/ʌn´ə:θ/: khai quật, tìm ra
 • Tribe(n)/traɪb/: bộ lạc, bộ tộc
 • Digging(n)/´digiη/: sự bới, sự tìm tòi, nghiên cứu
 • Determine(v)/di’tз:min/: xác định
 • Course(n)/kɔ:s/: đường đi, tiến trình.
 • Artefact(n)/[α:tifækt]/: đồ tạo tác

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận