Ngày truyền thống tiếng anh là gì? Một số ngày truyền thống ở Việt Nam?

222

Giải thích cụm từ ngày truyền thống là gì?

Một năm có rất nhiều ngày lễ như ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, Tết thiếu nhi, Quốc tế lao động, Quốc tế Phụ nữ,… nhưng mấy ai hiểu được ngày truyền thống là gì? Bài viết này sẽ giải thích tất cả thắc mắc đó.

Vậy ngày truyền thống là ngày đánh dấu một sự kiện đáng ghi nhớ, quá trình hình thành hoặc phát triển được ghi nhận, có tính kế thừa, liên tục. Để tổ chức ngày truyền thống phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  1. Điều kiện công nhận ngày truyền thống
  2. a) Có tài liệu lịch sử thể hiện ngày cụ thể đánh dấu bằng sự kiện đáng ghi nhớ;
  3. b) Ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ phải cách thời điểm đề nghị công nhận ít nhất là 10 năm;
  4. c) Có tính giáo dục truyền thống lịch sử và ý nghĩa đối với bộ, ngành, địa phương.
  5. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày truyền thống của bộ, ngành, cấp tỉnh.

Nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống?

  1. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.
  2. Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm.
  4. Không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

Định nghĩa ngày truyền thống trong tiếng anh là gì?

Ngày truyền thống trong tiếng Anh nghĩa là traditional day – danh từ

Traditional Day is observed as a celebration of India’s diverse culture, and is usually relaxed day at work. It’s a day designated for people to come in traditional attire from their home state, or specific culture of their choice.

The celebrations were followed by cultural programmes where the MBA first year students had a blast showing their talents on the stage which included ramp walk, dances and skits. Students were completely in their high traditional competitive spirit. Their inner creativity and potentialities were driven through these traditional competitions. Fabian Raje , Kartikee Ausekar were winners for solo performances where as Shruti Bhole and Harikesh Hande were winners for group performances. Prizes were given to winners by Judges.

Một số ngày truyền thống ở Việt Nam?

Ngày Điện ảnh Việt Nam  15/3

Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam  15/3

Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam 15/3

Ngày Thể thao Việt Nam  27/3

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam   19/4

Ngày Thi đua yêu nước 11/6  

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7 

Ngày truyền thống ngành Văn hóa-Thông tin 28/8

Ngày Sân Khấu Việt Nam 12/8 (Âm lịch)

Ngày Âm nhạc Việt Nam   03/9

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Ngày truyền thống ngành Mỹ thuật 10/12

Nguồn: https://progressiveparenting.info

Bình luận